trafik: Efter 50 års snak har byrådet i denne valgperiode vedtaget at bygge Kanalforbindelsen og vi har sat byggeriet i gang, så det indenfor fem år er muligt at passere hen over Odense Kanal i bil, bus, på cykel og gåben. Det tror jeg rigtig mange odenseanere ser frem til.

Når Kanalforbindelsen åbner i 2014, kommer det til at betyde øget trafik på nogle af vores lokale veje, Rismarksvej og Rugårdsvej. Derfor er det også vigtig, at vi får bygget Ring 3 vest om Odense. Amtsrådet nåede heldigvis at bygge Ring 3 Øst om Odense, så det er helt naturligt, at vi nu skal have fokus på de trafikale løsninger, der kan aflaste trafikken i det vestlige Odense. Men linjeføringen på den nye Ring 3 skal tage hensyn til både lokalområderne i det nordvestlige og nordlige Odense - og til miljøet.

 

Hvis vejene ikke skal sande til med biler til skade for både miljøet og fremkommeligheden skal vi have flere til at bruge den kollektive trafik. Vi skal have hyppig og billig kollektiv trafik, der er et reelt alternativ til bilen. Vi skal have servicebusserne tilbage til centrum til glæde for vores gangbesværede og ældre borgere, og så skal vi i gang med at bygge en letbane i Odense. Letbanen er fremtidens kollektive trafik, og her skal vi kæmpe for, at det nordvestlige Odense, herunder Tarup Center, kommer med i linjeføringen.

Vi skal kæmpe for titlen som Danmarks Cykelby Nummer 1. I år har bl.a. Langesøstien, som forbinder Korup, Villestofte, Paarup og Tarup med bymidten, endelig fået ny belægning, men generelt skal cykelstierne vedligeholdes meget bedre. Der skal også bygges flere cykelstier; vi kan starte med at forlænge Langesøstien ned til havnen, og så skal vi have løst problemet med cykelparkering i centrum.

Byrådet har sat flere penge af til trafiksikkerhed og sikre skoleveje i de seneste år. Det skal vi have endnu mere fokus på i den kommende byrådsperiode. Det er helt afgørende, at vores børn kan cykle trygt og sikkert til skole. Vi skal gøre en ekstraordinær indsats mod de gale fartbøller, der sætter andre liv og helbred på spil. Endelig skal vi være bedre til at lytte til de gode lokale ideer, der kan gøre vores by mere trafiksikker.

Vi skal turde tænke langsigtet med vores trafikale beslutninger uden at vi går på kompromis med løsningen af de mange aktuelle udfordringer og problemer, der altid vil opstå i en stor by som Odense. Det er for mig kodeordene for de kommende års arbejde i byrådet.

Med venlig hilsen

Steen Møller

Villestoftemarken 20

Villestofte, 5210 Odense NV

Byrådsmedlem, gruppeformand - Det Konservative Folkeparti