Fornyelse

Omfattende borgerinddragelse, masser af idéer og 30 millioner kroner udmønter sig frem til 2021 i tiltag, der skal gøre Bolbro mere attraktiv. Middelfartvej skal agere et centrum af liv.

Bolbro: - Vi har en forestilling om, at hvor der er meget trafik, kan man ikke opholde sig. I andre storbyer har jeg dog set eksempler på, at der kan piske biler forbi i begge retninger, imens der sidder folk i rabatten og hygger sig. Jeg ved ikke lige præcis om det er det, vi kan her, men vi kan i hvert fald sagtens gøre det her stræk mere opholdsvenligt. Det må gerne blive som en slags centrum i Bolbro. Ligesom Skibhusvej er det i Skibhuskvarteret. Det kunne være rigtig fedt.

Bolbro

Staten har bidraget med 10 millioner - kommunen med 20 millioner.Pengene kan bruges til at forny gader, torve og pladser og til at sætte særlige sociale eller kulturelle aktiviteter i gang.

Projekterne er typisk mindre projekter, som giver smukkere, tryggere og mere attraktive byområder, samtidig med at den sociale indsats får et løft.

Der er defineret fem temaer, som skal gennemsyre forandringerne i Bolbro - plads til liv, grønneforbindelser, tryg på vej, samvær og sundhed og kulturelle aktiviteter.

Middelfartvej er det dyreste punkt på fem-års planen, hvor 6,6 millioner er afsat.

Første udbedringsfase bliver ved Cirkuspladsen, som skal stå færdig inden udgangen af 2018.

Du kan læse mere om projektet på www.odense.dk/ditbolbro

Projektleder Rikke Falgreen Mortensen kan kontaktes for spørgsmål eller input til områdefornyelsen på mail rifmo@odense.dk

Rikke Falgreen Mortensen står på det tynde grønne midterstykke af Middelfartvej, imens visionsfilmen ruller forbi hendes øjne.

Hun har som den projektansvarlige på områdefornyelsen i Bolbro fået et råderum, der kun er begrænset af hendes egen fantasi og naturligvis økonomien.

Men 30 millioner kan man nu komme temmelig langt for. I hvert fald så langt, at det forhåbentligt kan dække over 13 fokuspunkter de kommende fire år til slutningen af 2021.

Folk skal ikke have en oplevelse af, at der ikke sker noget. At der pludselig er gået et halvt og så siger de "hey, hvad med de 30 millioner". Vi skal vedblive at være synlige. Første punkt på dagsordenen er Cirkuspladsen, som vi satser meget kraftigt på, står færdig inden udgangen af 2018

Rikke Falgreen Mortensen

Løft bydelen

Missionen er egentlig simpel.

- Det handler alt sammen om at løfte bydelen. Gøre den grønnere og mere brugervenlig for borgerne. Sætte farve på noget af det, der mangler liv, fortæller Rikke Falgreen Mortensen, og åbner lidt op for forandringsposen.

- Der er otte anlægsopgaver og fire indsatsområder. Middelfartvej skal have et ansigtsløft sammen med Fortællepladsen ved Føtex og Hauges Plads. Det bliver temmelig omfattende, men også det, jeg først kan gå i gang med senest, fordi letbanearbejdet skal være overstået, siger projektlederen, hvis øvrige anlægsplaner blandt andet centrerer sig om Cirkuspladsen, Træøen ved Rømersvej, et ungeområde ved Roesskovvej og Føtex' parkeringsplads, der gerne skulle kunne blive mere overskuelig for både bilister og bløde trafikanter.

Borgerinvolvering

Idégryden kan nå at boble over mange gange, inden de otte placeringer har opbrugt sine respektive budgetter.

Netop derfor har borgerinvolveringen været altafgørende for at finde den helt rette løsning for borgerne. Dem, der skal nyde godt af det otte-cifrede beløb.

- Vi har holdt nogle temamøder for at kredse os ind på, hvor indsatserne skulle ligge. Vi har talt med unge, ældre og udsatte. Alle er blevet hørt og vi har nu en køreplan. Det har ligesom været essensen af det her projekt - at borgerne skal føle og se, at de ønsker, de har, bliver taget alvorligt og rent faktisk udmønter sig i en virkeliggørelse, siger Rikke Falgreen Mortensen, som i samme moment garanterer for, at projektet hele tiden bliver holdt i kog.

- Folk skal ikke have en oplevelse af, at der ikke sker noget. At der pludselig er gået et halvt og så siger de "hey, hvad med de 30 millioner". Vi skal vedblive at være synlige. Første punkt på dagsordenen er Cirkuspladsen, som vi satser meget kraftigt på, står færdig inden udgangen af 2018.

I Lokalavisen Nordvest følger vi naturligvis udviklingen på tæt hold.

I den nærmeste fremtid kan læserne blive klogere på Cirkuspladsen og forsøget på at gøre den store grønne plads vest for Gasa til et mindre udflugtsmekka.

  • Af: