Af Pelle Sommerlund, Daniel Enslev og Niels Mathiesen fra eleverådet på Provstegårdskolen

Bolbro: På Provstegårdskolen i Bolbro er man kommet i besiddelse af et grønt flag. Det er ikke, fordi man har skiftet Dannebrog ud – det grønne flag er derimod et bevis på, at skolen er miljø- og klimabevidst.

500 elever var med, da skolens ledelse samt rådmand Stina Willumsen hejste det grønne flag midt i skolegården. Provstegårdskolen er dermed den første folkeskole i Odense Kommune, der modtager det grønne flag.

Flag-hejsningen blev fejret i skolens festsal, hvor både elever, inspektøren og rådmand holdt et oplæg foran resten af skolen.

Eleverne er forberedt

På skolen havde man ikke regnet med at få det grønne flag.

-Det var først, da Friluftsrådet ringede skolen op og fortalte, hvor tæt vi var på at opfylde kravene, at vi arbejdede videre med ideen om det grønne flag, udtaler ledere og lærere på projektet.

Det er Friluftsrådet, der står bag det grønne flag.

-Flaget vil ikke være på vores skole næste år, hvis ikke vi opfylder de nye krav. Så vi er nødt til at leve op til nogle nye nationale og internationale krav, som eleverne er forberedt på, lyder det fra Provstegårdskolens elevråd.

Skolen har været meget aktiv angående klima og miljø, hvilket eleverne forholder sig positivt til. Næste år skal skolen have et emne omkring affald.