Debat: Trafikalt er vi et uland, skriver Jan O. Madsen i Fyens Stiftstidende den 24.juli, idet Jan O. Madsen (JOM) sammenligner Danmark med andre EU-lande, efter netop at være vendt hjem fra en bilferie til Frankrig, som også har ført ”ham” gennem tyske og hollandske motorveje.

JOM konstaterer, at der næppe går en dag, uden at den fynske motorvej og Trekantområdet er spærret af uheld og havari med lange forsinkelser til følge og mener, at det er motorvejssystemet, den er gal med.

Dette er jeg uenig i, da JOM mener, at vi for eksempel skal have automatiske trafikreguleringer, så trafikanterne som i Holland, får en anstændig chance for at placere sig korrekt i god tid og ikke foretage hasarderede vognbaneskift som i Danmark, hvilket også lyder fint og fornemt, men som efter min mening er lige i overkanten, da man nok burde kunne tænke selv, og samtidig køre lidt mere moderat uden at gøre noget overilet.

Da trafikken i Danmark er stødt stigende de seneste par år, har det medført, at bilisterne derfor ikke, kan komme til for hinanden på vejene, samtidig med, at det for mange bilister heller ikke kan gå stærkt nok, hvilket har resulteret i en masse tragiske uheld.

Derfor mener jeg ikke som JOM, at der skal automatiske trafikreguleringer til for at forbedre disse forhold. Det kan man som bilist selv gøre noget ved.

Jeg mener også, at danskerne skal vende sig til, at man i Danmark ikke bare tilsøler det danske land med asfalt fordi, at mange danskere nu har fået bil, for i modsat fald, hvad os med os andre?

Danskernes holdning skal ændres, ikke blot for klimaets skyld, men også for den generelle sundhed og på længere sigt miljøet og den danske natur, hvilket vi i mange henseender har bedre af frem for bare, at leve et liv i en bil på landevejen, da vi blandt andet også har bedre af at bevæge os.

På den måde undgår vi også den meget sundhedsfarlige udstødningsgas i større mængder, og forhåbentlig også de mange tragiske uheld!

Hvis man skal ud at køre, så kan vi jo kun håbe på, at den kollektive trafik forbedrer sig, og samtidig undgår, at komme i licitation.

Det har altid endt med, at det er borgerne og personalet, som det går ud over efter, at der er blevet udliciteret eller privatiseret, som den kollektive trafik rundt omkring i landet inden for de seneste år har været ramt af, med faldende service til følge, blandt andet også på grund af stigende takster.

Som JOM, mener jeg også, at Danmark er et trafikalt uland.

Jeg mener bare, at der generelt er alt for meget trafik på de danske veje, hvilket bør kunne modreguleres ved en smule selvjustits, modsat JOM, da JOM mener, at der som i andre EU-lande, skal indføres automatiske trafikreguleringer, som skal regulere, og manøvrere rundt på trafikken for at undgå trafikale problemer.

Jan O. Madsen har med stor selvfølgelighed lov til at have en mening om tingene, men jeg håber blot på, at det er min holdning til tingene, som bliver fremtiden på det trafikale område, til gavn for alle parter.

Bo Vejgaard Jørgensen,

Bakkevej 13,

5210 Odense NV