Havneliv

Ved hjælp af fonde og egen kapital, har foreningen bag Stige Bådehavn søsat en renoveringsplan, der skal sikre havneområdet til gavn for både de lokale og folk udefra.

Brian Lund er en meget glad formand for Stige Bådehavn. For ham og for bådfolket i Stige er et længerevarende papir- og mødearbejde netop faldet på plads, da han fortæller Lokalavisen Nordvest den glædelige nyhed om, at Forstadspuljen har givet tilsagn om 500.000 kroner til renoveringsarbejdet på Stige Havn.

- Vi er meget taknemmelige. I forvejen har den A. P. Møllerske Støttefond sikret os 1,5 millioner kroner til projektet. Dem fik vi i december, og de faldt som en slags tidlig julegave, og sammen med de 250.000 kroner, vi selv har sørget for, har vi nu 2,25 millioner kroner til projektet, siger Brian Lund.

Det er jo et dejligt og hyggeligt område, og vi har allerede sat borde og bænke og en grill op til offentligheden. Det er der mange, der benytter sig af 

Ruth Kabel

Ekstra penge

Med pengene kan Stige Bådehavn gå i gang med en længe ventet renovering af havneanlægget. På ønskesedlen står der blandt andet nye spuns (støttemure/red.), på havnens indvendige side, et nyt LED lysanlæg og en ny beton-flydebro.

- Vi var til møde med Odense Havnevæsen den 22. februar, hvor de sidste brikker faldt på plads, siger formanden og roser Odense Kommune for deres bidrag.

- De havde oprindeligt givet tilsagn om 415.000 kroner, men forhøjede beløbet til 500.000, og det viser jo bare, at de også er meget glade for projektet, siger Brian Lund.

Mere offentligt

For at opfylde kriterierne til Forstadspuljen har foreningen ændret i sine vedtægter, så havneområdet i højere grad bliver tilgængeligt for offentligheden. Selve ansøgningsskriftet så således ud:

"At bevare Stige Bådehavns kulturhistoriske og rekreative værdier, sikre forbedringer og øget tilgængelighed, og at områdets brugere fortsat kan færdes trygt og sikkert på havnen."

Sammen med tilsagnet modtog Stige bådehavn følgende skrift fra Forstadspuljen:

"Det vurderes, at projektet udvikler og understøtter eksisterende tiltag i lokalområdet, og ligeledes gavner og er tilgængeligt og åbent for en bred kreds af lokalområdets borgere og har lokal forankring. Endvidere styrker og understøtter projektet identiteten i lokalområdet."

- Det er jo et dejligt og hyggeligt område, og vi har allerede sat borde og bænke og en grill op til offentligheden. Det er der mange, der benytter sig af, og nogle sidder og spiser madpakke herude. Vi har også fået mange flere cyklister herude, og vi har også folk, der kommer herud om sommeren og får taget brudebilleder, fortæller formanden.

De sidste forhindringer

Inden arbejdet med havneanlægget kan gå i gang, er der stadig nogle formalia, der skal falde på plads.

- Blandt andet skal vi finde en tilsynsførende ingeniør, men vi vil kontakte havnevæsenet, for de har så mange tilknyttet, at vi tænker, at vi kan spare nogle penge, hvis vi kan få en ingeniør derfra, siger Brian Lund.

Og der er også nogle fysiske forhindringer, der skal af vejen.

- Firmaet, der skal arbejde med flydebroen skal have gravet ud i indsejlingen for at komme ind med deres båd, for den del skal laves fra vandsiden, og det vil sige, at de først kan komme i gang til efteråret, siger Brian Lund, der ikke tør sætte en dato på, hvornår renoveringsarbejdet kan stå færdigt.

- Jeg har ingen anelse, men jeg vil gætte på, at det kan laves på to til tre måneder, lyder det forsigtigt fra Stige Bådehavns formand.

  • Af: